usługi w zakresie opiniowania i ekspertyz:

  • ocena stanu technicznego przed remontem
  • ocena stanu technicznego przed zakupem
  • ocena stanu technicznego starych budynków
    • (często obejmuje dodatkowe zabiegi specjalistyczne, w tym badanie pęknięć ścian, osiadanie fundamentów, badania geotechniczne i pomiary geodezyjne)
  • odbiory deweloperskie domów
  • odbiory deweloperskie mieszkań
  • zmiana sposobu użytkowania

© 2022 Mipikon domy do składania | Polityka prywatności